Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Reduction Affiliation)
Non Revenue Company No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Field 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
E-mail: [email protected], [email protected]
Web site: www.camonanh.org

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 12 Tháng Ba, 2023.

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Lam Dang, Sacramento, CA, $200
-Viet-Am Comm. Sacra., Elk Grove, CA, $500
-Thanh Si Hoang, Sacramento, CA, $100
-Phuong Trinh, Sacramento, CA, $500
-Phuong Trinh, Sacramento, CA, $50
-Lynn Tran [Lt Tax], Sacramento, CA, $500
-Lengthy Ky Do, Elk Grove, CA, $100
-Camvan Tran, Roseville, CA, $50
-Bichnga Thi Tran, Sacramento, CA, $200
-Thuong Hoang, San Jose, CA, $400 (2 lần)
-Khanh V Nguyen, Modesto, CA, $50
-Mike Vo, Sacramento, CA, $50
-Kim D.N. Vu, Sacramento, CA, $100
-Ẩn Danh, Sacramento, CA, $200
-Harry Ha M. Do, Citrus Top, CA, $100
-Carmichael Smog, Carmichael, CA, $100
-Lamson Nguyen, Sacramento, CA, $200
-Ngan Khanh Schmitz, Elk Grove, CA, $100
-Tido Monetary Inc., Elk Grove, CA, $500
-Phu Van Duong, Sacramento, CA, $100
-Huyen Gwen T. Tran ????, $500 + $100
-Kien Tran, Stockton, CA, $50. (Còn tiếp)

Thương phế binh và quả phụ đã được trợ giúp:

-Nguyễn Văn Hoàng (Hùng, Bốn Dệ), Quảng Ngãi, SQ: 69/205826. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hoàng (Lê Văn Luyến), Bến Tre, SQ: 52/453875/TS/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hoàng, Đồng Nai, SQ: 74/163955/B2/CLQ. Cụt chân trái, mù mắt trái.
-Nguyễn Văn Hoàng, Tiền Giang SQ: 49/422354/ĐPQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Học (Trường), Tiền Giang, SQ: 58/N00846/NQ. Cụt chân trái, gãy chân phải.
-Nguyễn Văn Học, Sài Gòn, SQ: 72/140176/TU/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hon, Cần Thơ, SQ: 70/513472/HS/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 69/125452/B1/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hồng, Sài Gòn, SQ: 64/148679/TU/BĐQ. Cụt 1/2 bàn chân trái, gãy tay trái.
-Nguyễn Văn Hui, Tiền Giang, SQ: 54/773388/HS/CLQ. Liệt tay trái.
-Nguyễn Văn Hùng (Nhị), Sóc Trăng, SQ: 50/M02522/NQ. Cụt chân trái, bị thương bụng.
-Nguyễn Văn Hùng, Bến Tre, SQ: 929027/NQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hưng, Hậu Giang, SQ: 49/390061/B2/ĐPQ. Mù hai mắt.
-Nguyễn Văn Hùng, Quảng Ngãi, HS/CLQ. SQ: 69/205826. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hùng, Sài Gòn, SQ: 54/771460/B2/ĐPQ. Yếu 1/2 người trái.
-Nguyễn Văn Hùng, Sài Gòn, SQ: 76/128051/TS/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hưng, Vĩnh Lengthy, SQ: 423174/NQ. Gãy chân trái.
-Nguyễn Văn Hùng, Vĩnh Lengthy, SQ: 51/663706/B1/ĐPQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Hường, Gò Công, SQ: 71/005079/B2/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hữu, Cà Mau, SQ: 450630/NQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Huyền, Vĩnh Lengthy, SQ: 63/104440/B1/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Huỳnh, Sài Gòn, SQ: 66/501695/B2/CLQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Huynh, Vĩnh Lengthy, SQ: 70/515142/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Kẹo (Bé), Cần Thơ, SQ: 56/743278/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Khải, Bến Tre, SQ: 407984/NQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Khanh, Đồng Tháp, SQ: 43/446323/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Khi, Cần Thơ, SQ: 73/159721/HS/CLQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here