Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Aid Affiliation)
Non Revenue Company No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Field 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Electronic mail: [email protected], [email protected]
Web site: www.camonanh.org

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 5 Tháng Ba, 2023.

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Hoa Huỳnh, Sacramento, CA, $512
-Thuận Nguyễn, Sacramento, CA, $30
-Huỳnh Mai Hoa, Sacramento, CA, $500
-Rick Nguyễn Phan, Rancho Cordova, CA, $1,000
-Vu Tuyet Trinh, Sacramento, CA, $100
-Hao Quoc Lam, Sacramento, CA, $200
-Chau X. Mai, Elk Grove, CA, $200
-Hong M. Nguyễn, Sacramento, CA, $300
-Thuy Nguyễn, Sacramento, CA, $50
-Nga Bach Trần, Elk Grove, CA, $100
-Peter P. Hoang, Antelope, CA, $150
-Hoa Huỳnh, Elk Grove, CA, $100
-Xuan Phuong T Trần, Sacramento, CA, $540
-Quang N Dinh, Sacramento, CA, $200
-Nhu Q. Dao, Sacramento, CA, $60
-Do Hunduc, Trần, Sacramento, CA, $100
-Doanh The Trần, San Jose, CA, $50
-Doan Trần, Sacramento, CA, $100. (Còn tiếp)

Thương phế binh và quả phụ đã được trợ giúp:

-Nguyễn Văn Hai, Đồng Nai, SQ: 52/519054/HS/ĐPQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Hải, Sài Gòn, SQ: 72/117267/CLQ. Mù hai mắt, cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hai, Sài Gòn, SQ: 44/321028/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hai, Sài Gòn, SQ: 51/545777/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hải, Sài Gòn, SQ: 67/806551/HS/ĐPQ. Cụt tay trái, cụt ngón trỏ phải.
-Nguyễn Văn Hai, Tiền Giang, SQ: 838686/NQ. Gãy chân trái.
-Nguyễn Văn Hai, Vĩnh Lengthy, SQ: 50/803752/B2/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hận, Cà Mau, SQ: 74/500182/HS/BĐQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hằng, Bình Dương, SQ: 326003/NQ. Cụt tay phải.
-Nguyễn Văn Hạnh, Cần Thơ, SQ: 52/738754/B1/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
-Nguyễn Văn Hạnh, Đồng Nai, SQ: 74/601365/B2/KQ. Bị thương tay phải.
-Nguyễn Văn Hạnh, Hậu Giang, SQ: 869094/NQ. Cụt tay phải.
-Nguyễn Văn Hành, Tiền Giang, SQ: 75/000910/CLQ. Bị thương ở đầu.
-Nguyễn Văn Hảo, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ: 51/441926/B1/ĐPQ. Cụt chân trái, bị thương chân phải.
-Nguyễn Văn Hạt, Quảng Nam, SQ: 51/644879/HS1/ĐPQ. Cụt hai chân, liệt tay trái.
-Nguyễn Văn Hiền, An Giang, SQ: 50/386072/TS1/ĐPQ. Liệt hai chân.
-Nguyễn Văn Hiền, An Giang, SQ: 70/501955/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hiền, Đồng Nai, SQ: 68/139436/B2/ND. Liệt hai chân.
-Nguyễn Văn Hiền, Vĩnh Lengthy, SQ: 55/737710/ĐPQ. Cụt chân trái, tay trái.
-Nguyễn Văn Hiền, Vĩnh Lengthy, SQ: 55/835703/B1/ĐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
-Nguyễn Văn Hiệp (Khá), Bến Tre, SQ: 409905/NQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hiệp (Ng. Bửu Đang), Sóc Trăng, SQ: 892537/NQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hiệp, Bến Tre, SQ: 409905/NQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hiếu, Lengthy An, SQ: 47/562546/TS/BĐQ. Liệt hai chân, gãy tay trái.
-Nguyễn Văn Hiếu, Vĩnh Lengthy, SQ: 69/125442/HS/ND. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hóa, Đồng Nai, HS/CLQ, SQ: 67/825218. Cứng khớp cùi chỏ trái.
-Nguyễn Văn Hóa, Sài Gòn, SQ: 62/108035/HS/CLQ. Cụt chân trái, gãy chân phải.
-Nguyễn Văn Hóa, SócTrăng, SQ: xxx/B1/CLQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Hóa, Tiền Giang, SQ: NQ./840135. Cụt chân phải. (Còn tiếp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here