Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, Nghị quyết đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND TP.

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trình bày tờ trình. Ảnh: hanoi.gov.vn

Cụ thể, bổ sung danh mục 14 dự án đầu tư công và ngoài ngân sách (9 dự án thu hồi đất năm 2023; 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023).

Bổ sung danh mục 31 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp huyện phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4.

Trong đó, có 17 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 27,91ha, 14 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023, với diện tích 23,92ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được HĐND TP quyết nghị. Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của HĐND Thành phố.

Trong khi đó, các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí.

Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng năm 2023.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here