Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Aid Affiliation)
Non Revenue Company No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Field 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
E mail: [email protected], [email protected]
Web site: www.camonanh.org

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 26 Tháng Hai, 2023.

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Hong Ly/M Nguyễn, San Jose, CA, $100
-Nghia Phạm, Tacoma, WA, $100
-Bà Kindy Nguyễn, Westminster, CA, $100
-Hiền B Đỗ, Tamaqua, PA, $100
-Kevin L Nguyễn, Auburn, WA, $150
-Trẻ Journal, Garland, TX, $150
-Phạm Van Manh, San Diego, CA, $200
-Đông Trần, San Diego, CA, $200
-Steve Trần, Lengthy Seaside, CA, $200
-Quan Dao, San Jose, CA, $200
-Minh Ha, Lansing, MI, $200
-Mortgage Ly, Surrey BC, CAN, $200
-Thủy Tiên Dang, Norman, OK, $200
-Hoan Nguyễn, Silver Spring, MD, $300
-Tue D Phạm Đỗ, Gaitherburg, MD, $300. (Còn tiếp)

Thương phế binh và quả phụ đã được trợ giúp:

-Nguyễn Văn Đởm, Bến Tre, SQ: 64/000519/HS/CLQ. ???
-Nguyễn Văn Đông, Sài Gòn, SQ: 55/776574/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Đổng, Sài Gòn, SQ: 65/119383/TU/CLQ. Mù hai mắt.
-Nguyễn Văn Dự, Sài Gòn, SQ: 69/126811/HS/CLQ. Liệt hai chân, gãy xương sống.
-Nguyễn Văn Đủa, Tây Ninh, SQ: 346542/NQ, Cụt chân trái, mù mắt trái.
-Nguyễn Văn Đức, An Giang, SQ: 72/520377/B2/CLQ. Cụt tay phải.
-Nguyễn Văn Đức, Bạc Liêu, SQ: 456270. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Đức, Đồng Nai, SQ: 72/101303/B2/CLQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Đức, Kiên Giang, SQ: 442507/NQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Đức, Kiên Giang, SQ: 50/430542/HSI/ĐPQ. Mù mắt phải, bị thương ở mặt.
-Nguyễn Văn Đực, Lengthy An, SQ: 036169/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Đức, Sài Gòn, SQ: 71/700077/HQ. Mù hai mắt, cụt tay phải.
-Nguyễn Văn Đức, Sài Gòn, SQ: 71/133756/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Đực, Tây Ninh SQ: 53/906583/ĐPQ. Cụt chân phải, mù mắt trái.
-Nguyễn Văn Đức, Tây Ninh SQ: 54/710907/HS/ĐPQ. Cụt tay trái, mù mắt phải.
-Nguyễn Văn Đực, Tây Ninh, SQ: 289449/TS/ĐPQ. Cụt bàn chân trái.
-Nguyễn Văn Đực, Tây Ninh, SQ: 51/497166/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Đức, Tiền Giang, SQ: 53/773880/B2/ĐPQ.???
-Nguyễn Văn Đức, Vĩnh Lengthy, SQ: 42/637099/B1/ĐPQ. Cụt tay trái.
-Nguyễn Văn Đực, Vĩnh Lengthy, SQ: 44/526552/HS/ĐPQ. Mù mắt phải, cụt tay trái.
-Nguyễn Văn Dũng, Đồng Nai, SQ: 68/131921/B1/CLQ. Cụt tay phải, bàn chân phải.
-Nguyễn Văn Dũng, Sài Gòn, SQ: 72/104344/HS/ND. Cụt tay trái.
-Nguyễn Văn Dũng, Vĩnh Lengthy, SQ: 56/902498/B2/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Dương, Lengthy An, SQ: 37/323935/NQ. Cụt chân trải, bị thương chân phải.
-Nguyễn Văn Dưỡng, Quảng Trị, SQ: NQ45/101157. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Đuông, Sài Gòn, SQ: 62/139101/TS/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn E, Kiên Giang, SQ: 52/789100/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Ga, Sài Gòn, SQ: 59/152904/HS/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Gấm, Tiền Giang, SQ: 63/000500/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Giác, Bạc Liêu, SQ: 68/130942/TS1/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Giáo, Trà Vinh, SQ: 67/814245/ND. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Giờ, Sài Gòn, SQ: 358656/NQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Gương, Đồng Tháp, SQ: 68/500903/HS/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hà, Bến Tre, SQ: 51/420921/B1/ĐPQ. Cụt chân, tay trái.
-Nguyễn Văn Hai (Kỳ), Cà Mau, SQ: 52/434191/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hai (Ty), Vĩnh Lengthy, SQ: 33/637014/HS/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hai, Đồng Nai, SQ: 317275/NQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here